บริการแพคสินค้า


นอกเหนือจากการขนส่งด้วยความปลอดภัยสูงสุด เพื่อสินค้าของลูกค้า ทางบริษัทยังมีบริการแพคสินค้าที่ทำให้ลูกค้าสะดวกมากขึ้นด้วย

ทางบริษัทมีบริการแพคสินค้าดังต่อไปนี้:

• สินค้าที่มีน้ำหนักมาก
• สินค้าที่มีดีไซน์เฉพาะ
• อะไหล่ยนต์
• เหล็ก
• ของตกแต่งบ้าน
• งานแสดงสินค้า
• Lashing
• Shocking
• Wrapping