บริการย้ายบ้านและของใช้ส่วนตัว ไปต่างประเทศ หรือย้ายกลับไทย


  • เราให้คำปรึกษาด้านขนส่งและขนย้าย
  • เราให้คำแนะนำและข้อมูลที่จำเป็นของสถานที่ต้นทางและปลายทาง
  • เราติดต่อประสานงานและดูแลทุกรายละเอียดเกี่ยวกับขนย้ายระหว่างประเทศ
  • เรามีเจ้าหน้าที่ที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในด้านบรรจุหีบห่อและบรรจุกล่อง
  • เรามีความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงกฏระเบียบและขั้นตอนต่าง ๆ ของศุลกากร
  • เราให้บริการจัดส่งและแกะหีบห่อถึงบ้านใหม่ของคุณ
  • เราให้บริการในทุกขั้นตอนของการขนย้ายเพื่อให้คุณไร้กังวลในการปรับตัวเข้ากับบ้านใหม่ของคุณ