บริการพิธีศุลกากร


บริการงานพิธีการศุลกากรพร้อมการจัดส่ง ในงาน นำเข้า และ ส่งออก ด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์ในงานด้านพิธีการศุลกากร ให้บริการงาน พิธีการศุลกากรนำเข้าส่งออก และคำปรึกษาในแง่ของภาษีเพื่อการวางแผนของธุรกิจ

– ให้บริการเดินพิธีการศุลกากรทั้งนำเข้าและส่งออก ทางเรือ รถยนต์ และทางเครื่องบิน
– เป็นตัวแทนออกของรับอนุญาติ และให้บริการ Counter Services
– ให้บริการเดินเรื่อง Certificate of Origin , C/O Chamber , Form D and Form E เป็นต้น
– ให้บริการเดินพิธีการสำหรับสินค้าเข้าเขตปลอดอากร (Free zone)
การส่งออกสินค้าบางประเภท จำเป็นจะต้องใช้เอกสารเพิ่มเติม เพื่อใช้สำหรับเดินพิธีการศุลกากรที่ประเทศปลายทาง