บริการด้านเอกสาร


เรามีบริการด้านเอกสารทั้งนำเข้าและส่งออกเพื่อความสะดวกแก่ลูกค้าดังต่อไปนี้

  • ลงทะเบียนผู้ส่งออก
  • Invoice & Packing List
  • เอกสารนำเข้าสำหรับสินค้าประเภทต่างๆ
  • เอกสารเกี่ยวกับภาษี