บริการขนส่งทางอากาศ


บริการรับจัดการขนส่งสินค้าทางอากาศโดยการขนส่งสินค้าทางอากาศเป็นการขนส่งที่มีศักยภาพสูง เหมาะกับการขนส่งระหว่าง ประเทศที่ต้องการความรวดเร็วในระยะเวลาจำกัด และเป็นการขนส่งที่ให้ความยืดหยุ่นสูงตอบสนองการเปลี่ยนแปลงและเวลาได้เป็นอย่างดี แต่มีต้นทุนที่สูงกว่าการขนส่งทางเรือสินค้าส่วนใหญ่ที่ขนส่งทางอากาศจะมีปริมาณค่อนข้างน้อยหรือมีมูลค่าสูงและต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ ซึ่งเราจะเป็นผู้ติดต่อและจองระวางสายการบินตามตารางเวลาและข้อกำหนดที่ลูกค้าต้องการ โดยคำนึงถึงความรวดเร็ว ความตรงต่อเวลา และการประหยัดต้นทุนให้ลูกค้า โดยสามารถให้บริการรับจัดการขนส่งสินค้าทางอากาศได้ครอบคลุมเขตการค้าสำคัญ ในประเทศต่างๆ

  • บริการจอง Freight สำหรับการขนย้ายสินค้าระหว่างประเทศกับสายการบินชั้นนำครอบคลุมทั่วโลก
  • บริการขนย้าย-รับส่งสินค้า โดยรับประกันความปลอดภัยภายใต้มาตรฐานการขนย้ายสินค้าสากลโดยทีมงานมืออาชีพที่มีประสบการณ์สูง
  • บริการดำเนินการเกี่ยวกับสินค้าอันตราย (DG Goods) สินค้าควบคุม
  • บริการบรรจุหีบห่อขนย้าย (Packing) ทั้งในและนอกสถานที่ ด้วยการ Packing ที่ได้มาตรฐานสากล ตามกฎการนำเข้าของประเทศต่างๆ พร้อมใบ Certificate รับรอง
  • บริการดำเนินพิธีการศุลกากร
  • บริการจัดทำประกันภัยสินค้า (Insurance) จากบริษัทประกันภัยชั้นนำ
  • บริการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง