บริการขนส่งทางรถ


เราให้บริการขนส่งสินค้าภายในประเทศเพื่อเป็นการสนับสนุนธุรกิจให้บริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ เป็นการให้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ลูกค้า โดยบริษัทให้บริการขนส่งสินค้าในประเทศด้วยรถบรรทุกหัวลาก-หางพ่วง รถบรรทุกแบบเทกอง (DumpTruck) รถบรรทุก 6 ล้อ รถบรรทุก 4 ล้อเป็นต้น โดยให้บริการขนส่งจากท่าเรือ/ท่าอากาศยานไปส่งยังจุดหมายปลายทางที่ลูกค้าต้องการ เช่น โรงงาน หรือ คลังสินค้าของลูกค้า หรือ รับสินค้าจากโรงงานหรือคลังสินค้าไปส่งยังที่ท่าเรือ/ท่าอากาศยาน ทั้งนี้ ลูกค้าที่ใช้บริการขนส่งดังกล่าวจะ เป็นลูกค้าที่ใช้บริการรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ เนื่องจากบริษัทเห็นว่าการให้บริการดังกล่าวเป็นการเพิ่มความสะดวกให้กับลูกค้าที่ต้องการเคลื่อนย้ายสินค้าจากท่าเรือหรือท่าอากาศยานไปยังจุดหมายปลายทาง

ประเภทรถที่เราใช้

  • 4-wheel container trucks
  • 6-wheel container trucks
  • 6-wheel opened trucks
  • 40” Trailer trucks (Flatbed, 2 Axle, 3 Axel, Air Suspension)

และเรายังบริการขนส่งไปยังประเทศเพื่อนบ้านได้แก่ พม่า กัมพูชา ลาว มาเลเซีย